คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

best smart tutor
สำนักวิทยบริการ

- ใช้สำหรับจัดตารางเรียน - ใช้สำหรับสมัครเรียน - ใช้สำหรับตรวจสอบการสมัครเรียน

ชารีฟ ลามาก, มนทิรา อินแก้ว
#
#

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

CACTI Server & Network Monitoring
สำนักวิทยบริการ

กราฟสำหรับดูแลระบบ Server และเครือข่าย

ภัทธ์ เอมวัฒน์
สำนักวิทยบริการ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Human Resources Management
สำนักวิทยบริการ

ระบบงานการเจ้าหน้าที่ โดยระบบนี้สามารถบันทึกชั่วโมงการพัฒนา และแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP)

ชารีฟ ลามาก,ผศ.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์,จอมใจ เพชรกล้า
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR e-Services
สำนักวิทยบริการ

รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR One Click!
สำนักวิทยบริการ

ระบบคัดสรรบริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วเพียงแค่คลิกเดียว

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

TEEED Talks (Mobile Application)
สำนักวิทยบริการ

แอพลิเคชันของกิจกรรม OAR-AC TEEED Talks ช่วยให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ OAR-AC TEEED Talks อย่างสะดวกรวดเร็ว สำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังการบรรยาย รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังและภาพกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันยังมีเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Idea Tank
สำนักวิทยบริการ

สำหรับบันทึก Idea Suggestion ของบุคลากรเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อเป็นคลังไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมของสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบการเข้าใช้บริการห้องเรียน / อาคารเรียน
สำนักวิทยบริการ

เป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บประวัติสแกนการเข้า-ออก ตึกและที่นั่งในอาคาร

นายชารีฟ ลามาก,ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
นักศึกษา,บุคลากร,อาจารย์,บุคคลภายนอก
#

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจองขอใช้งานโน้ตบุ๊คสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

สำหรับจองขอใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม และบุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจองห้องสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

บริการจองขอใช้ห้องต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, รวีวรรณ ขำพล, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ณัฐธยาน์ สินธุระหัส, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, อมรพรรณ พัทโร, พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้ทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็น สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการต่างๆ ของผู้ใช้ที่มีต่อสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จอมใจ เพชรกล้า
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบตรวจสอบการเข้าใช้บริการห้องเรียน / อาคารเรียน
สำนักวิทยบริการ

เป็นระบบใช้สำหรับตรวจสอบการเข้าใช้บริการห้องเรียน / อาคารเรียน และใช้สำหรับสร้าง QR Code การเข้า-ออกที่นั่ง และ QR Code สำหรับเข้า-ออกตึก

นายชารีฟ ลามาก,ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
แอดมินผู้รับผิดชอบ
#

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบันทึกกิจกรรมเพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

สำหรับบันทึกกิจกรรมงานประจำ งานพัฒนา รวมถึงภาระที่ส่วนงานกำหนด ที่เกิดขึ้นในรอบการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จันทิมา จริยวัตกุล, นูรียะห์ ดาแซ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินผลออนไลน์
สำนักวิทยบริการ

ระบบประเมินผลออนไลน์เป็นระบบสร้างแบบประเมินแบบออนไลน์

ภัทธ์ เอมวัฒน์,ชารีฟ ลามาก
สำนักวิทยบริการ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

บันทึกข้อมูลระดับค่าของฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักวิทยบริการ เพื่อคำนวณและวิเคราะห์หาค่าสำหรับการควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานปฏิบัติงาน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สมบัติ นพจนสุภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสารสนเทศผลการดำเนินงาน (OAR Smart Dashboard)
สำนักวิทยบริการ

ระบบประมวลผลการดำเนินงานประจำปีและย้อนหลังของสำนักวิทยบริการในรูปแบบกราฟและแผนภูมิ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Green OAR
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์การดำเนินกิจกรรม Green Office ของสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารด้าน Green Office สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน (น้ำ ไฟ เชื้อเพลิง ขยะ อากาศ Solar Cell) แหล่งความรู้สีเขียว รวมถึงข้อมูลแบบประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะกรรมการ Green Office สำนักวิทยบริการ
คณะกรรมการ Green Office สำนักวิทยบริการ และผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ OAR Innovation
สำนักวิทยบริการ

ความรู้และคลังไอเดียเพื่อการสร้างนวัตกรรมในสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ทีมนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ OAR-AC TEEED Talks
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์หลักของ OAR-AC TEEED Talks กิจกรรมบรรยาย “สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิด” ทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) ที่จะเชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Pattani Heritage City
สำนักวิทยบริการ

นำเสนอประวัติ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ของชุมชน 3 กลุ่ม (ไทย/จีน, มุสลิม, ผสมผสาน) ที่อาศัยอยู่ในวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์
ผู้ใช้บริการทั่วไป นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์การประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ PSULINET 2020
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์การประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ PSULINET Showcase ประจำปี 2563

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะทำงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ PSULINET 2020
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์หลักของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, จอมใจ เพชรกล้า, กุลวดี ทัพภะ, ณัฐธยาน์ สินธุระหัส, คณิศร รักจิตร, ลาตีปะ แวเล๊าะ
บุคลากรภายในและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

แบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19
สำนักวิทยบริการ

เป็นระบบที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ตอบแบบแบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19 โดยให้ผู้ใช้เข้าไปตอบทุก ๆ วัน

นายชารีฟ ลามาก,ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
-
บุคลากร,นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support