คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

ระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (library2u)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ebookgen library2u

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คณะกรรมการ Library2U
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ KM
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

KMCLIB@PSU

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คณะกรรมการ KM
ผู้ใช้บริการทั่วไป, บุคลากร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ memory@PSU
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

memory@PSU

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คนึง บัวพูล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ อาหารปักษ์ใต้
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เว็บไซต์ อาหารปักษ์ใต้

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์,กมลชนก หนูทอง,มัลลิกา รอดทองเสน
คนึง บัวพูล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Green Library Website

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาอังกฤษ)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาอังกฤษ)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาไทย)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาไทย)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
กลุ่มงานดูแลเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบแจ้งซ่อม
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

IT Support

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
งานไอที
ผู้ใช้บริการ,บุคลากรห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินความพึงพอใจ iVote
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

iVote

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ครุภัณฑ์ LRC
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ครุภัณฑ์ LRC DAO

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร (งานครุภัณฑ์)
งานครุภัณฑ์ห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support