วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
Facebook RSS Feed

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเข้ารับชม live สด OAR VR Online service

เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การเข้าใจบริการห้องสมุดเสมือนจริง ผ่าน OAR VR Online Service โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผ่านเพจ https://www.facebook.com/OAR.PSU สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตานี เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สารจากผู้บริหาร
 
สวัสดีครับ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และพี่น้องประชาชนทั่วไปครับ
วันนี้ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ทางสำนักวิทยบริการ จะชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้บริการใหม่ ห้องสมุดเสมือนจริง บริการออนไลน์เสมือนจริงครับ เพื่อรองรับการบริการของสำนักวิทยบริการในช่วงเปิดเรียนออนไลน์ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ช่องทางต่าง ๆ ที่จะช่วยหนุนเสริมไปด้วยกันครับ แล้วพบกันวันนี้นะครับ 1 ทุ่มตรงครับ
ด้วยมิตรภาพ

 

สำนักวิทยบริการ 

 

 

หอสมุดฯขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ

หอสมุดฯ ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
งดให้บริการพื้นที่ทั้งภายในตัวอาคารและโดยรอบ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ
หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถยืมผ่านระบบการยืมหนังสือออนไลน์ ผ่านทาง https://services.oas.psu.ac.th/COVID-19/ขอยืมหนังสือออนไลน์/
โทร. 0-7331-3486 ภายใน 1408
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการหอสมุด

หอสมุดฯ ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ
ตั้งแต่ 17 - 31 พ.ค. 64
งดให้บริการพื้นที่ทั้งภายในตัวอาคารและโดยรอบ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ
หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถยืมผ่านระบบการยืมหนังสือออนไลน์ ผ่านทาง https://services.oas.psu.ac.th/COVID-19/ขอยืมหนังสือออนไลน์/
โทร. 0-7331-3486 ภายใน 1408
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

แจ้งวันปิดทำการเนื่องในวัน รายออีดิลฟิตรี

หอสมุดฯ ปิดบริการวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
เนื่องในวันหยุดราชการ วันตรุษ อีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
 
++ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ
ในวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ++

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก

 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/