วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
Facebook RSS Feed

สายด่วนถึงผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

โทรศัพท์: 080-4261112, 1442 (ภายใน)
อีเมล: somporn.c[at]psu.ac.th
Facebook: Somporn Chuai-Aree
LINE: schuaiaree
Website: htp://www.somporn.net

 

 

ดร. สล้าง มุสิกสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร

โทรศัพท์: 083-2400790
อีเมล: salang.m[at]psu.ac.th
Facebook: Salang Musikasuwan
LINE: smusikas
Website: -

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/