วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

 • อมรพรรณ พัทโร
  เลขานุการสำนักวิทยบริการ
  งานนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพ โทร.1433
  amornphan.p[at]psu.ac.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  งานการเงิน โทร.1403
  vitchayaporn.f[at]psu.ac.th

 • มนทิรา อินทร์แก้ว
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานพัสดุ โทร.1430
  montira.i[at]psu.ac.th
 • จอมใจ เพชรกล้า
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่และงานประชาสัมพันธ์ โทร.1434
  jomjai.p[at]psu.ac.th
 • สมบัติ นพจนสุภาพ
  ช่างไฟฟ้า
  งานอาคารและสาธารณูปโภค โทร.1420
  sombat.n[at]psu.ac.th
 • ยุวดี ฮ่อสกุล
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  งานธุรการ โทร.1402
  yuwadee.h[at]psu.ac.th
 • ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เลขาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ โทร.1440
  susun.h[at]psu.ac.th
 • รอนีย๊ะ ระเด่นอาหมัด
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
  งานพัสดุโทร.1435
  rawneyah.r[at]psu.ac.th
 • อิสมะแอ วานิ
  รักษาความปลอดภัย
  งานดูแลรักษาความปลอดภัย โทร.1420
  itsama-ae.w[at]psu.ac.th
 • สุลีมาศ มาสิก
  แม่บ้าน
  งานรักษาความสะอาด อาคาร 22 ชั้น 1 โทร. -
  suleemat.m[at]psu.ac.th
 • ไพล ไชยชนะ
  แม่บ้าน
  งานรักษาความสะอาด อาคาร 22 ชั้น 3 โทร.1413
  plai.c[at]psu.ac.th

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/