ปิดพื้นที่สำนักวิทยบริการเพื่อทำการพ้นยาฆ่าเชื้อ

ประกาศปิดหอสมุด และบริการต่างๆ ⛔️
ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.ค. 64
⛑ เนื่องจากทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักวิทยบริการ
✅ เปิดให้บริการวันที่ 12 ก.ค. 64
(ยังคงปิดพื้นที่นั่งอ่านทั้งในและนอกหอสมุด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)
สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้ที่