วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

ภาพถ่ายผู้บริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  โทร. 1401 somporn.c[at]psu.ac.th

 • ดร. สล้าง มุสิกสุวรรณ
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร
  โทร. 1401 salang.m[at]psu.ac.th
 • ดร. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
  โทร. 1416 kittiphong.s[at]psu.ac.th

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/