ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #4 เรื่อง "โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? (2) ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง" ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี คุณมิด ชายเต็ม ตัวแทนชาวประมงในพื้นที่เทพา พร้อมด้วย ประธานชมรมอนุรักษ์ ม.อ.ปัตตานี