รับชมคลิปย้อนหลัง TEEED Talks 4 "โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? (2) ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง" โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี คุณมิด ชายเต็ม ตัวแทนชาวประมงในพื้นที่เทพา พร้อมด้วย ประธานชมรมอนุรักษ์ ม.อ.ปัตตานี ดำเนินรายการโดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น จากสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 2 ธันวาคม