News Archive

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #6

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #6 เรื่อง "อุทยานอาหารและพลังงาน (Food and Energy Park)" โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #5

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #5 เรื่อง "Financial Foundation วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน" บรรยายโดย คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ Founder & Instructor แห่ง A-Academy : A Free Lifelong Learning Academy

TEEEDTalks เปิดบริการ Android Application แล้ว

แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของ OAR-AC TEEED Talks ที่จะทำให้ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ OAR-AC TEEED Talks อย่างสะดวกรวดเร็ว สำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังการบรรยายก่อนใคร รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังและภาพกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #4

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #4 เรื่อง "โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? (2) ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง" ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี คุณมิด ชายเต็ม ตัวแทนชาวประมงในพื้นที่เทพา พร้อมด้วย ประธานชมรมอนุรักษ์ ม.อ.ปัตตานี

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #3

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #3 เรื่อง "โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ" ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการหาดใหญ่ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต