รับชมคลิปย้อนหลัง TEEED Talks 1 "DIY: พลังงานทางเลือกทำได้ด้วยมือเรา (Alternative Energy by ourselves)" โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ วันที่ 30 เมษายน 2558