Monthly Archive:: October 2015

(Clip) TEEED Talks 3 “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ”

รับชมคลิปย้อนหลัง TEEED Talks 3 "โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ" โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการหาดใหญ่ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ดำเนินรายการโดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น จากสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #3

ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #3 เรื่อง "โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ" ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส หัวหน้าศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการหาดใหญ่ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต