คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

e-form บริการท่านขอมาเราจัดให้
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการท่านขอมาเราจัดให้ (ระบบเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบยืนยันตัวตน OAuth2
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบยืนยันตัวตนครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกระบบ OAuth2

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
-
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form คำร้องขอเลขเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ(ISBN)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ISBN

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form หนังสือด่วน
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form หนังสือด่วน

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์แปลง พ.ศ. > ค.ศ.
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Convert Year

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรห้องสมุด
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Clib Server Monitor
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Clib Server Monitor

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
งานไอที
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Local call numbers
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Local call numbers

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสืบค้น ข้อมูลนักศึกษา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบสืบค้น ข้อมูลนักศึกษา

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรห้องสมุด
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Southern Info)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ebookgen Southern Info

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คนึง บัวพูล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support