คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

best smart tutor
สำนักวิทยบริการ

- ใช้สำหรับจัดตารางเรียน - ใช้สำหรับสมัครเรียน - ใช้สำหรับตรวจสอบการสมัครเรียน

ชารีฟ ลามาก, มนทิรา อินแก้ว
#
#

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์การประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ PSULINET 2020
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์การประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ PSULINET Showcase ประจำปี 2563

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะทำงานการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ PSULINET 2020
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบการเข้าใช้บริการห้องเรียน / อาคารเรียน
สำนักวิทยบริการ

เป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บประวัติสแกนการเข้า-ออก ตึกและที่นั่งในอาคาร

นายชารีฟ ลามาก,ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
นักศึกษา,บุคลากร,อาจารย์,บุคคลภายนอก
#

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Green OAR
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์การดำเนินกิจกรรม Green Office ของสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารด้าน Green Office สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน (น้ำ ไฟ เชื้อเพลิง ขยะ อากาศ Solar Cell) แหล่งความรู้สีเขียว รวมถึงข้อมูลแบบประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะกรรมการ Green Office สำนักวิทยบริการ
คณะกรรมการ Green Office สำนักวิทยบริการ และผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบตรวจสอบการเข้าใช้บริการห้องเรียน / อาคารเรียน
สำนักวิทยบริการ

เป็นระบบใช้สำหรับตรวจสอบการเข้าใช้บริการห้องเรียน / อาคารเรียน และใช้สำหรับสร้าง QR Code การเข้า-ออกที่นั่ง และ QR Code สำหรับเข้า-ออกตึก

นายชารีฟ ลามาก,ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
แอดมินผู้รับผิดชอบ
#

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ JFK Library สู้ COVID-19 และระบบขอยืมหนังสือออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นให้บริการผู้ใช้ในช่วงวิกฤต COVID-19 ภายในประกอบด้วย วิชารู้เท่าทัน COVID-19 คัดสรรแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส COVID-19, บริการออนไลน์ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชั่วโมง, ยืมหนังสือออนไลน์ ง่ายๆ ไม่ต้องเข้าห้องสมุด แค่ส่งรายชื่อหนังสือมา เรายืมให้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

แบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19
สำนักวิทยบริการ

เป็นระบบที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ตอบแบบแบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19 โดยให้ผู้ใช้เข้าไปตอบทุก ๆ วัน

นายชารีฟ ลามาก,ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
-
บุคลากร,นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็น สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการต่างๆ ของผู้ใช้ที่มีต่อสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จอมใจ เพชรกล้า
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลเรื่องเล่า Pattani Story
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังข้อมูลเรื่องเล่าปัตตานี สำหรับบันทึกข้อมูลและสื่อที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวปัตตานี ของคณะทำงาน Pattani Heritage

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะทำงาน Pattani Heritage
คณะทำงาน Pattani Heritage และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบันทึกกิจกรรมเพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

สำหรับบันทึกกิจกรรมงานประจำ งานพัฒนา รวมถึงภาระที่ส่วนงานกำหนด ที่เกิดขึ้นในรอบการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จันทิมา จริยวัตกุล, นูรียะห์ ดาแซ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support